Skip to main content

In dit wetenschappelijke artikel (Hertwig & Grüne-Yanoff, 2016) introduceren de auteurs het relatief nieuwe, theoretische principe boosting. Boosting is een interventiemethode waarmee je de vaardigheden van personen vergroot om hun eigen keuzes te maken. Dit doe je door bestaande competenties te vergroten of nieuwe competenties aan te leren, in de vorm van simpele heuristieken. De uitgangspunten van boosting zijn – in tegenstelling tot nudging – dat je de persoonlijke autonomie van de doelgroep bewaakt en de intrinsieke motivatie van de doelgroep aanzet om in beweging te komen. Ik kan er nog veel meer over zeggen, maar vooral: ga het lezen!

 

Mocht je het interessant vinden om over dit onderwerp in contact te komen, ik praat er graag over. Neem vooral contact met me op.

Leave a Reply